Workstream 1

 1. State of the art report in teaching about data protection and privacy at schools in the European Union
  [EN] State of the art report in teaching about data protection and privacy at schools in the European Union
  [PL] Sprawozdanie na temat stanu nauczania prywatności oraz ochrony danych w szkołach na terytorium Unii Europejskiej  
  [HU] Helyzetjelentés a magánszféra és az adatvédelem iskolai oktatásáról az Európai Unióban  
  [SI] Poročilo o stanju  poučevanja o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov na šolah v Evropski uniji
 2. The set of material for teachers
  [EN] The European Handbook for Teaching Privacy and Data Protection at Schools - the set of materials for teachers
  [PL] Europejski Poradnik: Nauczanie o ochronie danych i prywatności w szkołach - materiały dla nauczycieli
  [HU] Európai Kézikönyv a Magánszféra- és a Személyes Adatok Védelméről Iskolák Számára
  [SI] Evropski priročnik za učenje zasebnosti in varstva osebnih podatkov v šolah – gradivo za učitelje

 

Workstream 2

 1. Report on the results of the seminars

 

Workstream 3

 1. Final publication - The European Handbook for Teaching Privacy and Data Protection at Schools
  [EN] The European Handbook for Teaching Privacy and Data Protection at Schools
  [PL] Europejski podręcznik: Nauczanie o ochronie danych i prywatności w szkołach
  [HU] Európai Kézikönyv a Magánszféra - és a Személyes Adatok Védelméről Iskolák Számára
  [SI] Evropski priročnik za poučevanje zasebnosti in varstva osebnih podatkov v šolah

 

 

 

The views expressed in this website are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of the European Commission.